Tuesday, March 20, 2012

ঘৰ


আহাৰ মহীয়া দেপোৰা পথাৰখনত
দেখিছানে এমুঠি শিৰিশপতীয়া ছাঁ?
সেয়া মোৰ ঘৰ;
তাৰ ঠিকনা
গাঁও, পোস্ট অফিচ, ৰাজ্য, পিন নম্বৰ,
এক অপ্ৰয়োজনীয় সত্য |

পথক্লান্ত আবেলিৰ নিবিড় আশ্ৰয় মোৰ ঘৰ,
দেওবাৰে ৰাতিপুৱাৰ,  অকাৰণ অৱসাদ মোৰ ঘৰ;
ভালপোৱাৰ অকনমান ভাললগা  বিৰক্তি, মোৰ ঘৰ
তাৰ ঠিকনা
পথ নং,  চহৰ, জিলা , মহানগৰ,
এক অপ্ৰয়োজনীয় সত্য |

 ঘৰ,
মদালসা ৰাতিৰ মোৰ
নিষিদ্ধ অভিসাৰৰ নীৰৱ সাক্ষী,
মোৰ উন্মাদনাৰ আঁচোৰেৰে ক্ষত বিক্ষত
মোৰ ঘৰৰ দেৱাল;
মোৰ বন্ধু , মোৰ সহচৰ,

মোৰ দোষ-গূণ , মোৰ অত্যাচাৰ,
মোৰ প্ৰেম, মোৰ ঘৃণা,
মোৰ খং , মোৰ আমনিৰে,
মোক গ্ৰহন কৰি,
মোক আবৰি ৰাখে যি,
সি মোৰ ঘৰ,

মোৰ প্ৰয়োজনতহে মই ঘৰলৈ যাঁও;
নহলে,  
মোৰ ঘৰে মোলৈ বাট চাই ৰয়, অকল‍শৰে।
মোৰ স্বাৰ্থপৰতাক আশাৰ ডেউকাৰে ঢাকি,
ধুলিময় বাটতোৰ কা‍ষতে ৰৈ থাকে,
মোৰ ঘৰ।

যাৰ ঠিকনা,
লেন, বাইলেন, লেণ্ডমাৰ্ক কিম্বা জিপ
এক অপ্ৰয়োজনীয় সত্য

No comments:

Post a Comment